Poradnia dla osób z problemami alkoholowymi jest częścią Poradni zdrowego stylu życia wellness. Przeznaczona jest dla osób pijących alkohol szkodliwie oraz dla osób uzależnionych z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia. Szczególnie dla tych którzy nie akceptują trwałej abstynencji jako celu terapii.

To co nas wyróżnia, to:

 • leczenie indywidualne, a nie grupowe, zapewniające całkowitą anonimowość i dyskrecję,
 • leczenie poprzez redukcję picia (czyli picie kontrolowane), a nie poprzez wymuszoną abstynencję – to pacjent decyduje czy i kiedy wprowadzić pełną abstynencję,
 • leczenie poprzez wprowadzenie elementów zdrowego stylu życia opartego na filozofii wellness, co mocno motywuje do życia i wyraźnie łagodzi dotychczasowe problemy z alkoholem,

Opieramy się na innowacyjnym programie leczenia dla osób z problemami alkoholowymi polegającym na kontrolowaniu i ograniczaniu picia oraz wprowadzeniu zasad zdrowego stylu życia.

Program uczy jak, poprzez wprowadzenie zasad zdrowego stylu życia, w sposób kontrolowany ograniczyć spożycie alkoholu tak, żeby zredukować do minimum jego negatywne skutki uboczne.

Program obejmuje:

 • kurację wzmacniającą i uodparniającą organizm na skutki uboczne picia alkoholu,
 • wprowadzenie elementów zdrowego stylu życia (takich jak higieniczny tryb życia, właściwe odżywianie, aktywność fizyczna, wpływ psychiki i radzenie sobie ze stresem),
 • naukę właściwego i kontrolowanego spożywania napojów alkoholowych.

Celem programu jest redukcja szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego pacjenta i zmiana jego postawy wobec spożywania alkoholu.

Naszym celem optymalnym jest pełna akceptacja trzeźwości jako stanu ciała ducha i umysłu który osiągniemy poprzez zmianę stylu życia.

Grupy odbiorców to:

– osoby pijące alkohol szkodliwie,

– osoby uzależnione od alkoholu, szczególnie:

 • bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu,
 • nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii,
 • w początkowej fazie uzależnienia,
 • z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia,
 • doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem.

Formy kuracji to:

 • sesje indywidualne dających możliwość pełnej anonimowości i dyskrecji, (7-8 spotkań)

Dodatkowo:

 • sesje grupowe, np. psychoedukacja, treningi umiejętności (dla osób zainteresowanych kontynuowaniem kuracji w tej formie).

Więcej na temat kuracji i programu, znajdziesz w zakładkach obok.

Jeśli zainteresował Cię temat  to napisz e-mail lub zadzwoń  KONTAKT

BACK TO TOP